Category - Adab Rasul

Adab Rasul

Miskin Ala Nabi

“Buatkan makanan yang cukup untuk lima orang. Saya ingin mengundang Nabi Muhammad s.a.w.bersama...