Penulis - B.Wiwoho

Tasawuf

Kyai Jawa Berdakwah

Rahman iku mencaraken eling eling iku mencaraken makripat makripat sihing Gusti Gusti Kang Maha...

Tasawuf

Sinkretisme Jawa

Prinsip hidup harmonis, toleran dan akomodatif orang Jawa juga menghasilkan sinkretisme antar agama...