Ads

Author - Abdul Rahman Mamun

Cakrawala

Perkara Niat

Hampir semua kita yang muslim, barangkali amat akrab dengan kata-kata “perbuatan itu...