Adab Rasul

Adab Makan dan Minum

Adab, mengatur kehidupan. Keteraturan ini, habluminallah (hubungan vertikal manusia kepada Allah) dan habluminannas. Adab makan dan minum dalam Islam, bukan hanya untuk menilai segi hubungan antarmanusia saja, namun pula...